23. 04. 2019
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Понеділок, 29 березня 2010Президент України; Указ, Склад колегіального органу вiд 26.03.2010 № 454/2010 Питання Національного антикорупційного комітету

gerbdoc
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Питання Національного антикорупційного комітету

 

1. Затвердити персональний склад Національного антикорупційного комітету (додається).

2. Виконавчому секретареві  Національного  антикорупційного комітету:

1) невідкладно забезпечити підготовку пропозицій щодо:

внесення комплексних системних змін до Законів  України  "Про засади  запобігання  та  протидії  корупції"   ( 1506-17 ),   "Про відповідальність   юридичних   осіб   за   вчинення    корупційних
правопорушень" ( 1507-17 ),  інших законодавчих актів України, які визначають відповідальність за корупційні правопорушення,  з метою усунення  суттєвих  недоліків,  що  можуть  призвести  до порушень конституційних прав і свобод громадян,  а також з метою приведення цих актів у відповідність із конституційним принципом верховенства права,  міжнародними  стандартами  у  сфері   протидії   корупції, забезпечення   інтересів   національної   безпеки   та  додержання інтересів громадянського суспільства;

узгодження положень інших законодавчих актів у сфері протидії корупції  та  боротьби  з нею у зв'язку з уведенням у дію названих Законів України ( 1506-17, 1507-17 ) з 1 січня 2011 року;

розроблення дієвого  та  ефективного   механізму   реалізації Законів України  "Про  засади  запобігання  та  протидії корупції" ( 1506-17 ),  "Про відповідальність  юридичних  осіб  за  вчинення
корупційних  правопорушень"   ( 1507-17 ),   "Про внесення змін до деяких  законодавчих  актів  України  щодо   відповідальності   за корупційні правопорушення" ( 1508-17 );

2) забезпечити  проведення  першого  засідання  Національного антикорупційного  комітету  22  квітня  2010  року  та   винесення зазначених пропозицій на його розгляд.

3. Внести  зміну  до  Указу  Президента України від 26 лютого 2010  року  N  275   ( 275/2010 )   "Про  утворення  Національного антикорупційного комітету", виключивши абзац четвертний статті 3.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.


Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 26 березня 2010 року
N 454/2010


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 26 березня 2010 року N 454/2010

СКЛАД
Національного антикорупційного комітету


ЯНУКОВИЧ                               - Президент України, Голова Національного антикорупційного
Віктор Федорович                        
комітету

ЛАВРИНОВИЧ                          - Міністр юстиції України,
Олександр Володимирович          виконавчий секретар Національного антикорупційного комітету

АЗАРОВ                                    - Прем'єр-міністр України
Микола Янович

АНДРЄЄВ                                 - Голова Головного контрольно-ревізійного управління України
Петро Петрович                

БОГАТИРЬОВА                        - Секретар Ради національної безпеки і оборони України
Раїса Василівна         

ГВОЗДЬ                                    - начальник Головного управління розвідки Міністерства
Віктор Іванович               
оборони України

ГЕЄЦЬ                                      - віце-президент Національної академії наук України (за згодою)
Валерій Михайлович            

ГУРЖІЙ                                   - Голова Державного комітету фінансового моніторингу України
Сергій Григорович

ЄРМОЛАЄВ                            - директор Національного інституту стратегічних досліджень
Андрій Васильович             

КАЛЄТНІК                              - Голова Державної митної служби України
Ігор Григорович               

КІВАЛОВ                                - Голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя (за
Сергій Васильович                     згодою)

КІНАХ                                    - президент Українського союзу промисловців і підприємців (за згодою)
Анатолій Кирилович          

КОЛЕСНИЧЕНКО                  - Голова Вищої ради юстиції (за згодою)
Володимир Миколайович

КОПИЛЕНКО                        - директор Інституту законодавства Верховної Ради України (за згодою)
Олександр Любимович           

ЛИТВИН                               - Голова Верховної Ради України (за згодою)
Володимир Михайлович          

ЛИТВИН                               - Голова Державної прикордонної служби України
Микола Михайлович            

Лукаш                                    - Перший заступник Глави Адміністрації Президента України  -       Олена Володимірівна                Представник Президента України у Конституційному Суді України

ЛЬОВОЧКІН                         - Глава Адміністрації Президента України
Сергій Володимирович         

МЕДВЕДЬКО                       - Генеральний прокурор України (за згодою)
Олександр Іванович

МОГИЛЬОВ                         - Міністр внутрішніх справ України
Анатолій Володимирович

МОТРЕНКО                        - Начальник Головного управління державної служби України
Тимофій Валентинович         

ОНОПЕНКО                        - Голова Верховного Суду України (за згодою)
Василь Васильович

ПАПАІКА                            - Голова Державної податкової адміністрації України
Олександр Олексійович        

СИМОНЕНКО                    - Голова Рахункової палати (за згодою)
Валентин Костянтинович     

ТАЦІЙ                                - президент Національної академії правових наук України,                              ректор Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
Василь Якович                    (за згодою)

ХМАРА                                - президент творчого об'єднання "Технології оптимального розвитку Олексій Сергійович             особистості", керівник контактної групи організіції "Трансперенсі    Інтернешнл" в Україні (за згодою)


ХОРОШКОВСЬКИЙ           - Голова Служби безпеки України
Валерій Іванович

ЦУШКО                               - Міністр економіки України
Василь Петрович

ШВЕЦЬ                              - Голова Комітету ВерховноїРади України з питань законодавчого
Віктор Дмитрович                 забезпечення правоохоронної діяльності (за згодою)

ШЕМШУЧЕНКО              - директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
Юрій Сергійович                 (за згодою).


Глава Адміністрації
Президента України                                                                                                       С.ЛЬОВОЧКІН

Джерело: Верховна Рада України
П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення змін до Закону Україн

gerbdoc
? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????? ???? ???????


??? ???????????
?? ???????? ????? ??????? ???????
?????? ??????? ??? ???????? ????
?? ?????? ??????? "??? ????????????'??????
???????? ???????? ???????????"
???? ???????????? ???? ???????????


???????? ???? ???????  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?:

?????? ??????  ???????  ???  ????????  ???? ?? ?????? ??????? "???  ????????????'??????  ????????  ????????  ???????????"   ???? ???????????? ???? ??????????? (??????.  N 2071), ??????? ?????????
??????????  ???????  ??????????  ?.?.,  ????  ?.?.,  ?????????  ?? ????????  ????????? ???? ??????? ? ??????? ???????????,  ????????? ?? ????????? ??? ?????????? ?? ???????? ????? ???????.


?????? ????????? ???? ???????                                                                                              ?.??????

?. ????, 12 ??????? 2010 ????
N 1994-VIЗ А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення соціальних гарантій прийомним батькам

gerbdoc
З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо встановлення соціальних гарантій
прийомним батькам


Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю  186-1 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити словами "прийомних батьків".

2. У  Законі України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,  1997 р.,  N 2,  ст.  4;  2003 р.,  N  15, ст. 110; 2005 р., N 2, ст. 36; 2009 р., N 39, ст. 550):

1) частину  третю  статті  18  доповнити словами "та одним із прийомних батьків";

2) частину першу статті 19 після слів "яка взяла  дитину  під опіку" доповнити словами "чи одному із прийомних батьків";

3) у статті 20:

частину четверту  після  слів "у встановленому законодавством порядку" доповнити словами "прийомних батьків";

частину п'яту доповнити  словами  "(крім  прийомних  дітей  у прийомних сім'ях)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету  Міністрів  України  протягом  двох місяців з дня опублікування цього Закону привести у відповідність до нього  свої нормативно-правові акти.


Президент України                                                                                                          В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 10 березня 2010 року
N 1959-VI


Сторінка 1 з 4

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< березня 2010 >
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
30 31