27. 09. 2023
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Новости

Постанова КМУ. "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми" від 22 червня 2011 р. № 661

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 червня 2011 р. № 661

Київ

Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365; 2002 р., № 12, ст. 601, № 52, ст. 2372; 2003 р., № 9, ст. 397, № 37, ст. 1981, № 51, ст. 2691; 2004 р., № 16, ст. 1110, № 34, ст. 2255; 2005 р., № 17, ст. 902; 2006 р., № 5, ст. 228, № 11, ст. 737, № 22, ст. 1609, № 31, ст. 2220, ст. 2233; 2007 р., № 52, ст. 2105; 2008 р., № 15, ст. 364, № 63, ст. 2135; 2009 р., № 9, ст. 266, № 12, ст. 357, № 70, ст. 2433, № 75, ст. 2562; 2011 р., № 15, ст. 615), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                          М. АЗАРОВ

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 661

Зміни, що вносяться до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми

1. Підпункт 5 пункту 4 викласти у такій редакції:

“5) Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою — підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.”.

2. У пункті 13:

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“Допомога при народженні дитини, яка народилася після 8 квітня 2011 р., надається в сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму, — на першу дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, — на другу дитину; кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму, — на третю і кожну наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом 24 місяців, на другу дитину — 48 місяців, на третю і кожну наступну дитину — 72 місяців рівними частинами.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий — двадцять восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим — двадцять дев’ятим;

в абзаці двадцять третьому слова “одинадцятим — п’ятнадцятим” замінити словами “дванадцятим — шістнадцятим”;

в абзаці двадцять четвертому слова “десятим — шістнадцятим, дев’ятнадцятим і двадцятим” замінити словами “одинадцятим — сімнадцятим, двадцятим і двадцять першим”.

3. В абзаці четвертому пункту 22 і абзаці другому пункту 34 слова “вищих навчальних закладах I—IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах” замінити словами “загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I—IV рівня акредитації”.

4. Доповнити абзац четвертий пункту 22 і абзац другий пункту 34 реченням такого змісту: “До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.”.

5. В абзаці сьомому підпункту 2 пункту 23 після слова “вдома” доповнити словами “, у виборчій комісії, в тому числі у день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів,”.

6. Пункт 26 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування або влаштування в дитячий будинок сімейного типу,  прийомну сім’ю до розрахунку розміру допомоги на таку дитину не включається розмір призначеної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.


Newer news items:
Older news items:

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< червня 2011 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 25 26
27 28 29 30